Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел на заявеното ползване – Реконструкция на съществуващ водосток, чрез изграждане на ново стоманобетонно мостово съоръжение, на р. Каменица в с. Каменица, общ. Струмяни…/РР-05-31-5_Писмо  ../РР-05-31_Съобщение