Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект, с цел Корекция на река Градинишка

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект, с цел Корекция на река Градинишка през с. Филипово, община Банско…/РР-05-27-7