Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград за oткриване на процедура за издаване на  разрешително

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград за oткриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел възстановяване на съществуващ праг за защита на довеждащ водопровод под дъното на р. Канина, с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград….РР-05-1-1