Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-16/09.06.2023 г., подаденo от г-н В. Малинов, изпълнителен директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-16/09.06.2023 г., подаденo от г-н В. Малинов, изпълнителен директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма…/РР-05-16-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-05-16-ПИСМОpdf