Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО „ЦЕНИМ ВОДАТА“

По случай Световния ден на водата – 22 март, Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград организират конкурс за детско творчество под мотото: „Ценим водата”.

 

Цели на конкурса:

 • Да провокираме творческите умения на децата, за да ни разкажат техните истории, мисли и чувства за водата;
 • Да отчетат ценността на водата и значението й в живота ни;
 • Да насърчим децата да научат повече за физико-химични характеристики на водата, природните и лечебните и свойства и значението и за човека и екосистемите.
 • Да насочим вниманието им към опазване чистотата на водата;

Право на участие:

Всички училища с начален етап на образование на територията на област Благоевград.

Условия:

 • Конкурсът е предназначен за деца и ученици от 1 до 4 клас.
 • Няма ограничение във вида на творбата, с която се участва – стихотворение, разказ, презентация, рисунка (вкл. 3Д), есе и др. по преценка на участниците. Ще бъде оценявана оригиналността на творбата.
 • Всяка творба се придружава с данни за участниците и техния ръководител: имена, адрес, телефон за връзка или електронна поща, клас, училище.
 • Най-добрите и оригинални творби ще бъдат отличени и авторите им наградени с предметни награди.
 • Отличените творби ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – Благоевград и БДЗБР – Благоевград: https://riosvbl.org/ и https://wabd.bg/content/.

Критерии:

 • Съдържанието да отговаря на тематиката на конкурса;
 • Критерии за оценка – оригиналност, креативност, сложност.

 

За участие в конкурса изпращайте вашите предложения по електронна поща:v.topchieva@riosvbl.org.

 

Крайният срок за изпращане е 21 март 2021 г.

Успех на всички участници!