Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Реконструкция на участък от открит канал M1, Дюкер 1, Изравнител 1 „Долистовски рид ” в землището на с. Мало село, община Бобов дол

Реконструкция на участък от открит канал M1, Дюкер 1, Изравнител 1 „Долистовски рид ” в землището на с. Мало село, община Бобов дол” с инвеститор „Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма – Места…/П-01-274-3