Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Служителите на БД „ЗБР“ и техните деца се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно!“

Служителите на БД „ЗБР“ и техните деца се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно!“

За поредна година екипът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Денят 16 септември 2017г. е обявен за почистване на местата, където живеем, работим и си почиваме.

Тази година служителите на Дирекцията се погрижиха за подобряване на средата на една от любимите дестинации на жителите на град Благоевград, предназначена за  почивка  сред  красивата природа, а именно Екопътека „Кръста“, водеща началото си от парк „Ловен дом“. С цел възпитаване на отговорно отношение към околната среда и нейното опазване, в кампанията взеха участие и децата на някои от работещите в БД „ЗБР“.  В резултат от проведената инициатива беше извършено почистване на отпадъците както от екопътеката, така и от района около самия кръст.

От началото на кампанията досега над 1 350 500 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България. В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно” от 2012 година насам са събрани 82 000 тона отпадъци и са премахнати над 7 300 сметища от лицето на България.

Тази инициатива е пример, че с желание и воля можем да направим местата, където си почиваме, забавляваме се, работим или живеем, едно още по – чисто и приятно място. Важно е да разберем, че трябва непрекъснато да се грижим за околната среда и да я опазваме, за да можем в дългосрочен план да се наслаждаваме на нейната красота.