Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Служители на БДЗБР и доброволци почистиха терени край р. Струма в инициатива под мотото „С мисъл за утре”

Над 350 чувала с боклуци събраха за часове служители и доброволци край Е-79 по течението на р. Струма в инициатива на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ под мотото „С мисъл за утре, която е част от кампанията на МОСВ за почистване на замърсени терени за 2023 г.
Най – многобройни се оказаха отпадъците от салфетки, цигарени кутии, пластмасови чашки, бутилки и найлонови торбички, но имаше и изключения, като автомобилни седалки и гуми, дрехи, памперси.
След почистването терените придобиха красив пролетен вид.
Участваха над 160 служители от различни институции, ангажирани в сферата на околната среда в областта и доброволци от НП „Рила“, НП „Пирин“, РИОСВ – Благоевград, Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, Централното управление на ЮЗДП, горските стопанства в Благоевград, Симитли и Кресна, общинските администрации на Симитли и Кресна, „Напоителни системи“ ЕАД, ученици от училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Симитли и членове на клуб „Рафтинг БГ“.