Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

С много емоции и цветно настроение БДЗБР отбеляза Деня на земята

Със засаждане на различни видове цветя днес, в двора на Осмо СУ „Арсени Костенцев“- гр. Благоевград БДЗБР отбеляза Деня на земята – 22 април. В инициативата се вклчиха четири паралелки с ученици от 3. клас и техните учители. Освен с радостните възгласи на децата, дворът на училището се изпълни и с красиви цветни лехи. Всеки от участниците в мероприятие имаше възможността да засади свое растение, за което да се гиржи и чието развитие да следи.
В допълнение към ползата за оконата среда, изразяваща се в поддържане на биоразнообразието, инициатива имаше и своята възпитателна цел. Формирането на съзнателно отношение към околната среда сред подрастващите ще възпита у тях отговорно поведение към природата и заобикаящата ги среда.
Всяка година, заинтересовани страни от цял свят обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация и това изисква действия на всички нива публични институции, бизнес, гражданско общество, защото и всяко малко усилие има голямо значение по пътя към промяната към зелено, проспериращо и справедливо бъдеще.