Уведомления за ИП „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, автомивка, склад за промишлени стоки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.28.9 с. Ново Делчево

Уведомления за ИП „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, автомивка, склад за промишлени стоки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.28.9 с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ и „Изграждане на мотел, басейн, лятна тераса, спортни и детски площадки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.29.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ с възложител К. Ч…/П-01-120-5