Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

21 май – Европейски ден на Натура 2000

По повод Деня на Натура 2000 – 21 май, експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведоха инициатива с ученици от трети клас на XI ОУ „Христо Ботев”, гр. Благоевград, които с изключително голям интерес и креативност, изработиха обучителни табла за защитени видове растения и животни. Под формата на игра със състезателен характер освен изработването на табла учениците имаха възможността да разгледат Червената книга на България и да научат интересни факти за защитените зони, като по този начин надградиха своите знания за хранителните вериги, среда и условия на живот за растения и животни.
Учениците бяха насърчени да подготвят собствени дневници с хербарии на растения, като по този начин научат повече за обкръжаващата ни среда.