Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

28 МАЙ – ДЕН НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

Басейнова дирекция Западнобеломорски район отбеляза Европейския ден на парковете 24 май с инициативата „Да запознаем най – малките как се правят хербарии“, в рамките на събитие организирано от Регионален исторически музей Благоевград. С голям интерес децата се запознаваха с процеса на изработване на хербарии, което се оказа забавно занимание за тях.
С екологични игри, презентации, филми и изложба бяха отбелязани Денят на НАТУРА 2000 и Денят на парковете в България пред Регионален исторически музей – Благоевград, в които освен БДЗБР се включиха Дирекция Национален парк Рила, Дирекция Национален парк Пирин, Природен парк Рилски манастир, Природен парк Витоша, ЮЗДП, WWF и др.
Европейският ден на парковете 24 май е обявен от Европейската федерация на националните и природните паркове EUROPARC. Инициативата стартира през 1999 г. и има за цел да създаде у хората усещането за близост с природата, да повиши общественото разбиране за значението на естествените екосистеми, опазвани в защитените територии. Избраната дата е свързана с 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка.
Ползите, които парковете и защитените територии носят, надхвърлят изпълнението на глобални, национални или дори регионални политики за природата. Тези територии пазят едни от най-забележителните и емблематични природни кътове и съхранена природа в Европа. Ежедневно те ни осигуряват чиста вода, въздух и места за почивка, като същевременно насърчават устойчивото регионално развитие и ползи за местните общности.