Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

5-ти юни – световен ден на околната среда

5-ти юни – световен ден на околната среда

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” ще отбележи с разнообразни инициативи Световния ден на околната среда – 5 юни

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” ще отбележи с разнообразни инициативи Световния ден на околната среда – 5 юни. Те са организирани в партньорство с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Благоевград, Община Благоевград, Регионална здравна инспекция, Регионална инспекция по околна среда и водите, Радио Благоевград и Сдружение “Аз обичам водата”.

На 5 юни, от 10:30 часа на площад “Георги Измирлиев” в Благоевград, ще се проведе Детски воден празник. Участниците ще имат възможност да се включат в забавни викторини, игри и измерване на хидратацията в човешкото тяло, като част от водното приключение. Същият ден от 13:30 часа в Арт салона на Радио Благоевград ще бъде открита и изложба с най-добрите фотографии от националния конкурс „Чешмите на България”.

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. Отбелязването на този ден ангажира обществото с проблемите за опазване на околната среда в над 100 държави и дава възможност хората, обединявайки индивидуалните си усилия, да покажат грижата си за природата . Тази година Световния ден на околната среда – 5 юни ще премине под мотото “Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим”. Призивът е посветен на отговорното управление на природните ресурси на планетата.