Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Новини

С фокус към хората

Обучение на служителите от Басейнова дирекция- Благоевград се проведе в понеделник в сградата на администрацията. Обучението е във връзка с подобряване на вътрешната организация. Представени бяха подобрени правила при изпълнение

Басейнова дирекция Благоевград с поглед към дигиталната трансформация

Повишаване качеството на услугите, чрез по- добро управление на процесите с цифрови инструменти, обсъдиха на работна среща в понеделник експерти от Басейнова дирекция- Благоевград и Министерство на електронното управление. Срещата

28 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XIV-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира

Заместник – министъра на околната среда и водите г-жа Мария Ачкова поздрави гостите и служителите на БДЗБР „Западнобеломосрки район“ по повод 22 март – Световен ден на водите и 20 години от създаването на дирекцията.

Заместник-министърът на околната среда и водите Мария Ачкова се присъедини към екипа на  БД „Западнобеломорски район“ за тържественото честване на 22 март – Световния ден на водата и 20 години

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март и 20-години от създаването на дирекциите за басейново управление на водите

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата, който тази година съвпада с 20-години от създаването на дирекциите за басейново управление на водите в България. Празникът ще премине под мотото

МЗ обявява XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния

Областният управител проведе работна среща във връзка с разрушените речни участъци по поречието на р. Места и р. Струма

Областният управител Валери Сарандев, заместник областният управител Анита Коцелова и главният секретар Стоян Христов се срещнаха с представители на отговорните институции Басейнова дирекция – Благоевград, „Напоителни системи“ и представители на

Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата

Проверка установи поредно замърсяване на околната среда от ТЕЦ „Бобов дол“

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград,     РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-София, и Регионална Лаборатория на ИАОС в града извършиха проверка по сигнал от рибари за замърсяване на водите на река Струма.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ успешно приключи проект с наименование „Компетентни и мотивирани служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ успешно приключи проект с наименование  „Компетентни и мотивирани служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, с административен договор  за предоставяне на

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че въвежда нови образци на доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона

На вниманието на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” насочва вниманието на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че единичен размер на таксата определен в Тарифата за таксите за водовемане, за

БДЗБР проведе редовно заседание на Басейновия съвет

Редовно заседание на Басейновия съвет се проведе на 14 декември 2021 г. в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) в Благоевград. В него участваха представители на областни и

Първо  редовно заседание за 2021 г  на Басейновия  съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район”

Днес,  14.12.2021г(вторник) от  10:30 ч в сградата на БДЗБР ще се проведе Първо  редовно заседание за 2021 г  на Басейновия  съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район”. Ще бъдат представени  идентифицираните
1... 34567... 14