Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Новини

БДЗБР отбеляза Световния ден на околната среда с ученици от Благоевград

По повод Световния ден на околната среда ученици от XI ОУ  „Христо Ботев“, Благоевград садиха цветя в саксии изработени от непотребни пластмасови бутилки. С желание и ентусиазъм всяко дете си

БДЗБР установи изземване на наноси от р. Струма

Извънредните проверки, за които Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ информира чрез сайта си, установиха нарушение – незаконно изземване на наносни отложения от коритото на р. Струма. То е констатирано по десния

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна,

БДЗБР проверява за нерегламентирано изземване на наносни отложения от реките

БДЗБР проверява за нерегламентирано изземване на наносни отложения от реките Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ приканва за повишена гражданска активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по

БДЗБР отбеляза Световния ден на Земята с ученици от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“-гр. Благоевград

На 23.04.2018г., Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, отбеляза Световния ден на Земята с ученици 2-4 клас от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” – гр. Благоевград.   На децата беше изнесен урок за

Експерти от БДЗБР изнесоха урок пред ученици от Сандански

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ изнесоха урок пред шестокласници от клуб „Минерални води“ от Първо ОУ „Св. Климент Охридски“, Сандански. Урокът беше свързан основно с представяне на дейността на

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление • към 9:30 часа на 29.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за: – критични

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

Към 9:30 часа на 28.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за: критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

• към 9:30 часа на 27.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за: – критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

• към 9:30 часа на 23.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за: – критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

БДЗБР ще отбележи Световния ден на водата – 22 март 2018г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще отбележи Световния ден на водата 22 март с учениците от VII СОУ „Кузман Шапкарев“-гр. Благоевград . Децата  ще се включат в интересни игри и занимания

БДЗБР отбеляза Световния ден на водата – 22 март

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ отбеляза Световния ден на водата – 22 март с учениците от VII СОУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Децата участваха  в интересни игри и занимания. Началото на празничната

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 21.03.2018г

Във връзка с възникналата хидрометеорологична обстановка в страната вследствие на валежи и настоящото снеготопене, Ви уведомявам за следното:  към 9:30 часа на 21.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма

Дължимите такси за водовземане и за ползване на воден обект се плащат до 31 март

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) напомня на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че крайният срок за заплащане на таксите за водовземане и/или за ползване на

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 14.03.2018г.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление: към 9:30 часа на 14.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за: критични водни нива и

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 13.03.2018г.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление: • към 9:30 часа на 13.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за: – критични водни
1... 7891011... 14