Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Земен за Откриване процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел Реконструкция на мостово съоръжение на р.Треклянска

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Земен за Откриване процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел Реконструкция на мостово съоръжение на р.Треклянска, 

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Струмяни с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обкт  № 42170428/01.08.2018 г

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Струмяни с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обкт  № 42170428/01.08.2018 г., изменено с Решение № ПО-01-17/21.02.2018 г.,

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект, с цел Корекция на река Градинишка

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект, с цел Корекция на река Градинишка през с.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510539/01.12.2016г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510539/01.12.2016г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-6-1         

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510052/27.03.2007

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510052/27.03.2007.,продължено с Решение №ПО-01-58/20.03.2012г., издадени от Директора

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510095/11.05.2007.,продължено с Решение №ПО-01-51/13.03.2017г., издадени от Директора

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Завод за телефонна апаратура“АД, гр.Банско, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Завод за телефонна апаратура“АД, гр.Банско, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 41530102/10.05.2016 г., издадено от

Публично обявяване на заявление от „Г Алекс 2014” ЕООД, гр. Кочериново, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Г Алекс 2014” ЕООД, гр. Кочериново, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-20-1

Обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120043/14.10.2013 г.

Обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120043/14.10.2013 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-16-3-1

Публично обявяване на заявления с вх. №РР-13-4/26.09.2019 г. и с вх.№РР-13-6/26.09.2019 г., коригирани със заявление с вх. №РР-13-4(5)/27.12.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на река Сатовчанска Бистрица

Публично обявяване на заявления с вх. №РР-13-4/26.09.2019 г. и с вх.№РР-13-6/26.09.2019 г., коригирани със заявление с вх. №РР-13-4(5)/27.12.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Дива Боровинка” ЕООД, гр. Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Дива Боровинка” ЕООД, гр. Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води , чрез съществуващи водовзеmнu съоръжения…/РР-08-2-2

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Гърмен,  за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 от Закона за водите

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Гърмен,  за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 от Закона за водите…/РР-05-28-4

Публично обявяване на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520071/17.11.2016 г

Публично обявяване на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520071/17.11.2016 г. от Управителя на „Стопаните БГ“ ЕООД, гр. София…/РР-17-55-3

Публично обявяване за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект по заявление от Кмета на община Разлог, с цел Корекция на река Язо в участък между ул. Екзарх Йосиф“ (мост)

Публично обявяване за откриване процедура за издаване на разрешително за   ползване на повърхностен воден обект по заявление от Кмета на община Разлог, с цел Корекция на река Язо в участък

Публично обявяване на заявление от Управителя на ЕТ“Милена Ризова“, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на ЕТ“Милена Ризова“, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41590041/13.06.2008 г., продължено с Решение ПО-01-113/22.07.2014г., издадени от Директора

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-06-17/20.11.2019 г. от управителя на ЕТ „ЗП – Величка Проданова“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-06-17/20.11.2019 г. от управителя на ЕТ „ЗП – Величка Проданова“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение…/РР-06-17-6

Заявление с вх. № РР-06-15/17.10.2019 г. от „Билдинг тренд” ЕООД, с. Дъбница за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. № РР-06-15/17.10.2019 г. от „Билдинг тренд” ЕООД, с. Дъбница за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-15-6

Заявление с вх. № РР-07-18/21.10.2019 г. от „Винарска изба Вила Мелник” ООД, гр. Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. № РР-07-18/21.10.2019 г. от „Винарска изба Вила Мелник” ООД, гр. Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни

Заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120015/07.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР

Заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120015/07.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР. С разрешителното са