Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-01-6/05.08.2022 г., подаденo от ЗП Д. Рангелов, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Бистрица

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-01-6/05.08.2022 г., подаденo от ЗП Д. Рангелов, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, р. Бистрица…/РР-01-6

Заявление с вх. № РР-07-19/07.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ВиК“ ООД – Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от извор „Врелото”

Заявление с вх. № РР-07-19/07.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ВиК“ ООД – Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от извор „Врелото”…/РР-07-19-12

Заявление с вх. № РР-07-32/05.11.2020 г. на БДЗБР, подадено от „ПЛАНИНЕЦ“ ООД, гр. Кюстендил, с ЕИК 109568051 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-07-32/05.11.2020 г. на БДЗБР, подадено от „ПЛАНИНЕЦ“ ООД, гр. Кюстендил, с ЕИК 109568051 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-32-19

Заявление с вх. №РР-13-1/11.08.2023 г., допълнено със Заявление с вх. №РР-13-1(1)/14.08.2023 г. от г-н Д. Бръчков, кмет на Община Петрич, коригирани със Заявления с вх. №№РР-13-1(6)/09.10.2023 г. и №РР-13-1(8)/18.10.2023 г. от инж. М. Салагьорова, зам.кмет ТСУ, СиБ на Община Петрич

Заявление с вх. №РР-13-1/11.08.2023 г., допълнено със Заявление с вх. №РР-13-1(1)/14.08.2023 г. от г-н Д. Бръчков, кмет на Община Петрич, коригирани със Заявления с вх. №№РР-13-1(6)/09.10.2023 г. и №РР-13-1(8)/18.10.2023 г.

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-2/28.02.2023 г. от управителя на „Джали 90“ ЕООД, гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-2/28.02.2023 г. от управителя на „Джали 90“ ЕООД, гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез

Относно: Заявление с вх. № РР-06-13/20.12.2021г. на БД ЗБР, постъпило от „Булгарконсерв Рупите“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Относно: Заявление с вх. № РР-06-13/20.12.2021г. на БД ЗБР, постъпило от „Булгарконсерв Рупите“ ООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни

Заявление с вх. № РР-06-4/06.04.2022 г. на БДЗБР, подадено от „Вайнярд“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-4/06.04.2022 г. на БДЗБР, подадено от „Вайнярд“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-4-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-06-4-ПИСМО

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-2/19.06.2023 г., коригирано със заявление РР-02-2(2)/14.08.2023 г., подаденo от г-н А. Стоянов, кмет на Община Сандански

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-2/19.06.2023 г., коригирано със заявление РР-02-2(2)/14.08.2023 г., подаденo от г-н А. Стоянов, кмет на Община Сандански, за откриване на процедура за издаване на

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-15/23.06.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-15/23.06.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-15

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-16/23.06.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-16/23.06.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-16-3-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-16-3-ПИСМО

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-16/09.06.2023 г., подаденo от г-н В. Малинов, изпълнителен директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-16/09.06.2023 г., подаденo от г-н В. Малинов, изпълнителен директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-3/15.02.2023 г. от г-н Д.  Дамянов, директор на ЮЗДП ДП Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-3/15.02.2023 г. от г-н Д.  Дамянов, директор на ЮЗДП ДП Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-13/12.05.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-13(4)/14.07.2023 г., подадени от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник за откриване на процедура

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-13/12.05.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-13(4)/14.07.2023 г., подадени от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник за откриване на процедура

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-5/06.04.2022 г. от управителя на „РОЯЛ ХАЛ“ ЕООД – с. Лъжница, общ. Гоце Делчев за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-5/06.04.2022 г. от управителя на „РОЯЛ ХАЛ“ ЕООД – с. Лъжница, общ. Гоце Делчев за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-10/04.07.2022 г., подадено от г-н Е. Солачки, директор на ЮЗДП ДП, ТП ДГС Благоевград, коригирано със заявление с вх. № РР-02-10(19)/16.08.2023 г., подадено от инж. В.Чамбов, директор на ЮЗДП, гр. Благоевград.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-10/04.07.2022 г., подадено от г-н Е. Солачки, директор на ЮЗДП ДП, ТП ДГС Благоевград, коригирано със заявление с вх. № РР-02-10(19)/16.08.2023 г., подадено

Заявление с вх. №РР-07-23/18.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ИКА”ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Заявление с вх. №РР-07-23/18.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ИКА”ЕООД, с ЕИК 101710997 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-23-8_СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-23-8_ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-22/04.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ с ЕИК 000024916 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-22/04.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ с ЕИК 000024916 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-22-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-22-3-ПИСМО

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-17/23.06.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-17/23.06.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-17

Заявление с вх. № РР-17-95/15.12.2022 г. от упълномощено лице на управителя на„ОНИКС 2014“ЕООД, гр. Смолян за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530096/03.09.2015 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление с вх. № РР-17-95/15.12.2022 г. от упълномощено лице на управителя на„ОНИКС 2014“ЕООД, гр. Смолян за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530096/03.09.2015
1234... 24