Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване на заявление от „НУРТС България“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „НУРТС България“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземни съоръжения, с цел други цели в обект „радио-релейна

Публично обявяване на заявление от Управителя на „КАТИ-М-78” ЕООД, гр. Банско за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „КАТИ-М-78” ЕООД, гр. Банско за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510554/21.06.2018 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-2-6

Публично обявяване на заявление от Директора на Дирекция Национален парк „Рила“ гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Директора на Дирекция Национален парк „Рила“ гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел питейно –

Публично обявяване на заявление от „Карелия 2011” ООД, с. Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „Карелия 2011” ООД, с. Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-12-6/27.02.2019 г. от управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-12-6/27.02.2019 г. от управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води 

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510283/27.10.2009 г. продължено с Решение №ПО-01-86/24.04.2015 г., издадени от

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-231/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-231(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-231/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-231(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, ляв приток

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-233/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-233(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-233/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-233(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-232/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-232(5)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-232/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-232(5)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-228/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-228(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-228/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-228(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-227/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-227(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-227/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-227(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-229/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-229(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-229/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-229(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мурсалка, ляв

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-230/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-230(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-230/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-230(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на

Публично обявяване на заявление от „Иса Евро Комерс“ АД, гр. Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „Иса Евро Комерс“ АД, гр. Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение с цел – други цели и

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-226/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-226(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-226/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-226(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с

Публично обявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510281/27.10.2009 г

Публично обявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510281/27.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-58/21.03.2015 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-243/26.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-243(3)/21.12.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-243/26.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-243(3)/21.12.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Дреновска, с

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-280/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мътница

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-280/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мътница, с цел заустване на отпадъчни води

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-281/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-281/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Места, с цел заустване