Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“ ще отбележи  Деня  на Земята - 22 април, с ученици от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.  На 23 април ще бъде изнесен урок, който ще ангажира детското внимание към проблемите за опазване и съхранение на околната среда. В първата част на урока експерти от БД ЗБР ще представят презентация, свързана с мотото на кампанията за 2018г. „Живот без пластмаса - мисията възможна“. Втората част от урока ще бъде под формата на беседа  за „Екологични ситуации“. 

Кампанията за Деня на Земята  през 2018  г. ще се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.

За първи път Деня на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнеса да включат в своите приоритети опазването на околната среда.

През 1990 г. празникът е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. От тогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще отбележи Световния ден на водата 22 март с учениците от VII СОУ „Кузман Шапкарев“-гр. Благоевград . Децата  ще се включат в интересни игри и занимания . 

Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.

На този ден правителства и международни организации напомнят, че чистата вода е живот, основен ресурс и наследство, което трябва да пазим, защото нашия живот зависи от това опазваме качеството на водата. Всяка година отбелязването на Световния ден на водата е свързано с определена тема. За 2018 г.   е „Природата за водата“ и насочва вниманието към това как можем да използваме природата, за да се справим с предизвикателствата на водата от 21-ви век.