Печат

 

Празникът е организиран от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" с поредното любезно домакинство на община Симитли и ще се проведе в градския парк на града, на 5 юни от 16:00 часа.
Мотото на Световния ден на околната среда през 2017г  „Свързване на хората с природата” ни приканва да помислим за това, че сме част от природата и,  че тясно зависим от нея. 
Заедно с учениците от СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Симитли, експертите от дирекцията ще се постараят чрез игри да се опознае  и оцени жизненоважната връзка с природата, като всички заедно се погрижат  за  по- доброто и правилно отношение към нея.
На дървета в парка ще бъдат монтирани собственоръчно изписани върху табели правила изготвени от децата, които ще напомнят на посетителите в парка за поведението, което трябва да спазват, намирайки се в естествената среда на  заобикалящия ни растителен  и животински свят. 
Освен това, ще бъдат изработени временни хранилки с подбрани видове семена за свободно живеещите птици. За децата участници в инициативата са подсигурени много лакомства и награди.

Публикувана на 03 Юли 2017