Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Зелените площи на гр. Симитли ще се превърнат в цветна палитра за образователни игри и забавления при отбелязването на Деня на земята от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. На 21.04.2017г. (петък) с любезното домакинство на община Симитли се организират различни мероприятия под мотото на кампанията през 2017г.  „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.   

Усилията ни и при тази кампания са  насочени към подрастващите, за повишаване знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата. Целта  е всеки ученик да се изгражда като грамотен гражданин, с достатъчно знания, свързани с опазването на околната среда, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна. 

Учениците не само ще търсят  съкровище, скрито от злите природни стихии – НАВОДНЕНИЕ, ПОЖАР, СУША, СВЛАЧИЩЕ И БУРЯ,  но и ще осъзнаят значимостта на общите усилия  за справянето с климатичните проблеми и проблемите на околната среда. Отборите ще бъдат изправени пред различни предизвикателства, скритите послания ще бъдат поставени в различни отпадъчни продукти (стъклена бутилка, пластмасова кутийка, хартиена опаковка и др.), като в края на играта ще бъде демонстриран пример за разделно събиране.  

Играта „Тайните послания“, акцентираща върху природните бедствия, застрашаващи и заплашващи здравето и живота на хората и водещи до значителни материални щети, ще е естествен преход към идеята на БД“ЗБР“ да запознае накратко ученическата аудитория с  изготвения  първи за страната План за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021г. Един от районите със значителен потенциален риск от наводнения е и района на гр.Симитли.  

Предвиждаме също изпълнения на  талантливи деца с музикални наклонности, чиито песни ще създадат празнично настроение на жителите на града.

Ще бъдат засадени подходящи дървесни видове според сезона и спецификата на района, с които се цели повишаване на интереса и възпитаване на отговорност към околната среда и нейните компоненти.

Каним Ви да се присъедините към двадесет и четвъртото национално честване на СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА - 22 март 2017г., в отбелязването на петнадесетгодишния юбилей от създаването на басейновите дирекции, както и в честването на нашия професионален празник!
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, с любезното домакинство на Община Сандански, както и в  партньорство с  Радио Благоевград  и Информационна агенция „Е-79“, организират честването на Световния ден  на водата, което ще се проведе на 22 март 2017г. (сряда) от 13:30 ч. на входа на парк „Свети Врач“- Сандански, под мотото  „Защо хабим водата?“.   
Инициативата и тази година е насочена към подрастващите, като се цели ангажиране на вниманието на децата, провокиране тяхната любознателност и активиране на загриженост в тях към пестенето на водата. Предвижда се провеждането на множество образователни игри, с ученици от 5 до 7 клас, чрез които те да осъзнаят важността от рационалното  използване  на този ценен ресурс като отговорност  и грижа за бъдещите поколения. Програмата ще включва игрите „Воден отпечатък” и „Воден кръговрат“, музикален фестивал "Воден свят", в който ще се изявяват вокални формации на фона на музикално изпълнение, а под формата на играта „Една рибка разказва как да пестим  водата“ ще бъдат представени  наръчници за пестене на вода.