Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Петата среща на съвместната българо-гръцка експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда ще се проведе на 13 май, от 10.00 ч., в хотел "Св. Никола", в Сандански. В нея ще участват директорът на дирекция "Управление на водите" в МОСВ Асен Личев, директорите на Басейновите дирекции "Западнобеломорски район" и "Източнобеломорски район" – Вангелия Иванова и Георги Семерджиев, експерти от МОСВ и двете дирекции за басейново управление на водите, участвали в разработването на вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и първите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2016- 2021 г.

От българска страна ще бъдат представени проектите на вторите ПУРБ за Западнобеломорския и Източнобеломорския район за басейново управление и етапа на подготовката на първите ПУРН в Р България. От гръцка страна – проектите на вторите ПУРБ в Райони за басейново управление "Тракия" и "Източна Македония", както и напредъка по изпълнението на Директивата за наводненията. В хода на работната среща ще бъдат обсъдени и Програмите за сътрудничество при прилагането на изискванията на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията. 

Форумът е съществена част от изпълнението на изискванията на европейското и национално законодателство, свързани с разработването, съгласуването и прилагането съвместно с други държави на политики, програми и стратегии за опазване на трансграничните води. Тази среща е част от двустранната координация с Р Гърция за разработването на единните планове за управление на международните речни басейни и планове за управление на риска от наводнения, които попадат изцяло на територията на Европейския съюз.

Отбелязването на празника през 2016г. ще бъде под мотото:

“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

БД „ЗБР” Благоевград ще се включи в инициативата за отбелязване на Деня на Земята в гр. Добринище.  По покана на Зорка Шумарева - директор на ОУ „Свети Климент Охридски”, на 22 април 2016 г. ръководството на Басейнова дирекция Благоевград ще бъде гост в курортното градче.  

Ученици от основното училище ще отбележат Деня на Земята - 22 април с редица мероприятия. Децата ще участват в почистване на  екопътеки и исторически местности в района на гр. Добринище, ще бъде подредена  изложба от рисунки на тема  „Аз обичам Земята ”. Кулминацията на празника ще бъде връчването на наградите и грамотите на участниците, което е планирано за 22.04.2016 г., от 15.00 ч.,  в сградата на  училището.

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северно американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Тази година мотото на празника е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим”.

публикувано на 18.04.2016г.