Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ подготвя втората среща от обучително-информационната кампания срещу наводненията. Тя ще е с представители на институциите в областите Перник и Кюстендил. Обучението ще се проведе на 4 декември от 10 часа в сградата на Областната администрация в Кюстендил – ул. „Демокрация” №44.

Целта е се обмени информация по координацията между отговорните институции, свързани с превенцията, реакцията и защитата от наводнения.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“   организира обучително-информационна среща, свързана с  превенцията и защитата от наводнения. Тя ще се проведе с  подкрепата  на Регионална дирекция  „ПБЗН“ – гр. Благоевград и в нея ще участват представители на ведомства и  институции от  областите Благоевград и Смолян. Срещата е на 22 ноември от 10 ч. в конферентната зала на хотел  „Езерец“,  гр. Благоевград, бул. „Пейо Яворов” №2. 

Инициативата  е  в  изпълнение на мярка от Плана за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“.