Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и тази година ще се присъедини към  провеждането на кампанията „Да изчистим България заедно!", в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Планираното място за почистване е една от най - новите дестинации в град Благоевград, превърнала се в любимо място за отдих на жителите на града - Екопътека "Кръста", която води началото си от парк „Ловен дом“ и е с дължината - 1320 м. В Деня за национално почистване на България - 16.09.2017г., служителите на Дирекцията за пореден път ще дадат своя пример в полагането на усилия за  поддържане и опазване на чиста околна среда.

„Да изчистим България заедно” е доброволчески и обществен проект, към който всяка година се присъединява значителен кръг от хора, възприели посланието и подкрепящи идеята за щадящо отношение към природата.

 

Празникът е организиран от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" с поредното любезно домакинство на община Симитли и ще се проведе в градския парк на града, на 5 юни от 16:00 часа.
Мотото на Световния ден на околната среда през 2017г  „Свързване на хората с природата” ни приканва да помислим за това, че сме част от природата и,  че тясно зависим от нея. 
Заедно с учениците от СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Симитли, експертите от дирекцията ще се постараят чрез игри да се опознае  и оцени жизненоважната връзка с природата, като всички заедно се погрижат  за  по- доброто и правилно отношение към нея.
На дървета в парка ще бъдат монтирани собственоръчно изписани върху табели правила изготвени от децата, които ще напомнят на посетителите в парка за поведението, което трябва да спазват, намирайки се в естествената среда на  заобикалящия ни растителен  и животински свят. 
Освен това, ще бъдат изработени временни хранилки с подбрани видове семена за свободно живеещите птици. За децата участници в инициативата са подсигурени много лакомства и награди.