Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще отбележи по нетрадиционен начин  Деня на околната среда -5 юни 2017г. в  град Симитли, с любезното домакинство на Община Симитли.

В духа на мотото на празника  „Свързване на хората с природата” са предвидени мероприятия, които да насочат вниманието на подрастващите към грижата и отговорността за опазване на околната среда. Планирано е изработването на табели от естествени материали, на които учениците ще разпишат основните правила които трябва а спазваме, когато сме сред природата.  Най-интересните табели ще бъдат отличени с награди.

Ще бъдат направени и временни хранилки за птици, които ще се разположат на подходящи места в градския парк на гр. Симитли.

Световният ден на околната среда е събитие за всеки човек, навсякъде по света. От своето честване, за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития, от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори. 

 

Брошура за Деня на околната среда 2017г. е налична тук.

На 16.05.2017г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски” 66,  ет.2  ще се проведе Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2017 г.

В контекста на актуалните проблеми, обсъждани на национално ниво, касаещи качеството на питейните води и тяхното значение, на заседанието ще бъдат представени и разгледани:

  • Оценка на състоянието на повърхностните и подземни води в обхвата на Западнобеломорски район за 2016г. - Представяне на „Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземни водни тела в „Западнобеломорски район“ за басейново управление през 2016г.“;
  • Качество на питейните води в териториалния обхват на  „Западнобеломорски район“  за периода 2012  -2016г. и
  • Изменения в нормативната уредба в областта на водите и свързаните с тях изисквания, във връзка с прилагане на процедурите по отношение на контролната дейност, извършвана от БД „ЗБР“.      (публикувано на 15.05.2017г.)                                            

 

Регистрационна форма за участие в Първо редовно заседание на басейнов съвет за 2017г.