Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ отбеляза Световния ден на водата – 22 март с учениците от VII СОУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Децата участваха  в интересни игри и занимания. Началото на празничната програма включваше музикални и танцови изпълнения, подготвени от ученици от І ви до VІІ клас. Те рисуваха върху текстилни торбички за пазар по темата„Природата за водата“.                                                                                                           

Акцент в тържеството стана инициативата „Природата за водата – да изпратим послание към бъдещето“. По предварително зададената тема  децата представиха своето виждане за начина, по който  можем да съхраним водата и цялата природа, от която тя зависи. Интересни макети, табла, изобразяващи връзката на водата с природата бяха изработили учениците. Записаха и видеоклип, изпращащ силно послание за опазването на водата и нашата роля в това.    

Играта „Водна щафета“ отправи предизвикателство за преминаване на различни препятствия и решаването на кръстословици. С кратка викторина бяха проверени знанията на учениците по въпросите, свързани с водата. Всяко мероприятията беше със състезателен характер и най- оригиналните предложения получиха награди, осигурени от БДЗБР.