Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ изнесоха урок пред шестокласници от клуб „Минерални води“ от Първо ОУ „Св. Климент Охридски“, Сандански. Урокът беше свързан основно с представяне на дейността на басейновата дирекция и нейната роля в управлението на минералните води.  

Децата обогатиха знанията си за лечебните свойства и температурата на минералните води, намиращи се на територията на Западнобеломорски район. За утвърждаване на техните знания, урокът завърши с въпроси към учениците, на които те дадоха изчерпателни отговори. Всички участници в урока получиха папки с информационни брошури.