Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” съобщава, че съгласно чл. 168б-в и чл. 146o-с от Закона за водите на интернет страниците на БДЗБР и МОСВ (www.moew.government.bg) за консултации с обществеността са публикувани ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за актуализацията на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район и предвидените обществени обсъждания.

Срокът на консултацията е 6 месеца, считано от 22.12.2018 г.

Писмени становища могат да се изпращат на адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и факс: 073/894 102

Работна програма и график за  актуализацията на ПУРБ на Западнобеломорски район за басейново управление и мерки за консултации със заинтересовните страни и обществеността 

График и работна програма за актуализиране на ПУРН на Западнобеломорски район за басейново управление за 2022-2027