Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Експертите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ са извършили проверки през юли. Голяма част от тях са за спазване на условията на издадените разрешителни по Закона за водите. Десет са проверките по жалби и сигнали, 33 са за състоянието и правилната експлоатация на водовземни съоръжения, 20 за извършване на дейности в речните легла, 15за установяване начина на водоснабдяване и отвеждане и заустване на отпадъчните води, 16 за пломбиране на водомерни устройства. Извършени са и проверки, свързани с пробонабиране на минерална вода, на комплексни язовири за спазване на режимен график на МОСВ.Направени са 5 проверки чрез облитане с дрон на водни обекти в участъци с изземване на наносни отложения, нарушена проводимост и за установяване на ползватели на язовири.

В резултат на упражнения контролса дадени 16 писмени предписания. През юли са съставени 17 АУАН и са издадени 23 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби и санкции по Закона за водите. В рамките на месеца са събрани от санкциии глоби - 5000 лв. От такси за осъществено право на използване на водите по реда на Закона за водите, са събрани - 187216 лв.

По повод Световния ден на околната среда ученици от XI ОУ  „Христо Ботев“, Благоевград садиха цветя в саксии изработени от непотребни пластмасови бутилки. С желание и ентусиазъм всяко дете си засади цвете и украси саксия по свой вкус. Проведеното мероприятие беше в унисон с тазгодишната тема на инициативата „Да се преборим със замърсяването с пластмаси“.

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ запознаха децата с последствията от замърсяването с пластмасовите отпадъци и с времето, необходимо за разграждането им в природата. Учениците показаха завидни знания за основните начини за намаляването на пластмасовите отпадъци. Всички участващи получиха своите цветя, за които да се грижат и да отглеждат.  

                      

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни. Той е най-значимият глобален ден за положителна промяна на средата в която живеем.