Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

По повод Световния ден на околната среда ученици от XI ОУ  „Христо Ботев“, Благоевград садиха цветя в саксии изработени от непотребни пластмасови бутилки. С желание и ентусиазъм всяко дете си засади цвете и украси саксия по свой вкус. Проведеното мероприятие беше в унисон с тазгодишната тема на инициативата „Да се преборим със замърсяването с пластмаси“.

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ запознаха децата с последствията от замърсяването с пластмасовите отпадъци и с времето, необходимо за разграждането им в природата. Учениците показаха завидни знания за основните начини за намаляването на пластмасовите отпадъци. Всички участващи получиха своите цветя, за които да се грижат и да отглеждат.  

                      

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни. Той е най-значимият глобален ден за положителна промяна на средата в която живеем.

Извънредните проверки, за които Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ информира чрез сайта си, установиха нарушение – незаконно изземване на наносни отложения от коритото на р. Струма. То е констатирано по десния бряг на реката в района на с. Вълково, община Сандански. Чрез багер с обратна лопата е добит 3 куб.м. материал, извозен с товарен автомобил.

        Самоличността на собствениците на автомобилите, с които е извършено нарушението е установена със съдействието екипите на РПУ-Сандански. Регистрираният добив на наносни отложения е нарушение на чл. 140, ал. 5 и ал. 6 от Закона за водите и Заповед РД-09-347/11.04.2018 г. на министъра на земеделието и храните. БДЗБР ще предприеме необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност. Съгласно разпоредбите на чл. 200 от Закона за водите, санкциите за нерегламентирано изземване на наносни отложения  са в размер от 20 000 до 50 000 лв.

 Извънредните проверки на речните корита, които по всяко време на денонощието правят служителите на Дирекцията продължават.