Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ приканва за повишена гражданска активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания. 
    Към момента е в сила Заповед РД-09-347/11.04.2018г. на министъра на земеделието и храните, с която се забранява извършването на дейности в речните легла, с цел обезпечаване нормалното размножаване на рибната фауна. Забраната е със срок от 15 април до 31 май 2018 г., включително в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м. надморска височина; от 1 май до 15 юни 2018 г. в рибностопанските обекти, намиращи се от  500  до 1500 м. надморска височина.
    С цел установяване спазване на забраната, служители на БДЗБР извършват засилени проверки и в почивни и празнични дни. При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции в съответствие с разпоредбите на чл. 200 от Закона за водите. Напомняме, че съгласно разпоредбите на Закона за водите, добива на инертни материали от речните корита е забранен, освен в случаите, в които е необходимо осигуряване на нормалната им проводимост, и подлежи на санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв.
    В резултат от нерегламентираното изземване на наносни отложения се нанасят щети, както на речните корита, така и на изградените хидротехнически съоръжения, което от своя страна е предпоставка за повишаване на риска от наводнения в тези участъци и увреждане на изградена инфраструктура.
    При установяване на нерегламентирани дейности в речните корита може да подавате сигнали на телефон  - 0889288807.

На 23.04.2018г., Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, отбеляза Световния ден на Земята с ученици 2-4 клас от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” - гр. Благоевград.

     

На децата беше изнесен урок за Деня на Земята, свързан с мотото на кампанията за 2018г. „Свят без замърсяване от пластмаси“.  Втората част от урока премина под формата на беседа за различни екологични ситуации и начини да се справим с предизвикателствата за опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. По време на урока учениците се запознаха с глобалните екологични проблеми и последствията, които имат те върху хората и околна среда и как да допринесат за смекчаването на последствията.

   В духа на мотото на празника за 2018г. на присъстващите бе прожектиран анимационният филм „Пластмасова планета“. Целта на филмчето бе да се насочи вниманието им към идеи за намаляване на замърсяването с пластмаси, както и към промяна на човешката нагласа и поведение относно използването им. По интересен и увлекателен начин децата разбраха каква е тяхната важна роля в опазването на живота на планетата, за един по зелен свят с мисъл за околната среда.

С цел да покажат на децата как да се грижат за опазването на околната среда като изхвърлят отпадъците от опаковки разделно експертите от БД „ЗБР“, представиха и „Приказка за Хартояд, Пластоядка и Стъклояд“. Образователната приказка разказва историята на три симпатични животинчета – които живеят в парка и се "хранят" с отпадъци от опаковки. Приказката даде възможност на малчуганите да придобият знания и умения, които да им позволят да се справят с проблемите, свързани с околната среда, в своето училище, да покажат на своите връстници, как да станат привърженици на разделното събиране на отпадъци от опаковки. 

     

Под формата на игра децата разбраха кой отпадък къде да изхвърля.  Освен с богата палитра от емоции, участниците в мероприятието си тръгнаха и с подаръци, осигурени от Басейнова дирекция „ Западнобеломорски район“, които допринесоха за тяхното приповдигнато настроени и ентусиазъм.