Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

На 23.04.2018г., Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, отбеляза Световния ден на Земята с ученици 2-4 клас от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” - гр. Благоевград.

     

На децата беше изнесен урок за Деня на Земята, свързан с мотото на кампанията за 2018г. „Свят без замърсяване от пластмаси“.  Втората част от урока премина под формата на беседа за различни екологични ситуации и начини да се справим с предизвикателствата за опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. По време на урока учениците се запознаха с глобалните екологични проблеми и последствията, които имат те върху хората и околна среда и как да допринесат за смекчаването на последствията.

   В духа на мотото на празника за 2018г. на присъстващите бе прожектиран анимационният филм „Пластмасова планета“. Целта на филмчето бе да се насочи вниманието им към идеи за намаляване на замърсяването с пластмаси, както и към промяна на човешката нагласа и поведение относно използването им. По интересен и увлекателен начин децата разбраха каква е тяхната важна роля в опазването на живота на планетата, за един по зелен свят с мисъл за околната среда.

С цел да покажат на децата как да се грижат за опазването на околната среда като изхвърлят отпадъците от опаковки разделно експертите от БД „ЗБР“, представиха и „Приказка за Хартояд, Пластоядка и Стъклояд“. Образователната приказка разказва историята на три симпатични животинчета – които живеят в парка и се "хранят" с отпадъци от опаковки. Приказката даде възможност на малчуганите да придобият знания и умения, които да им позволят да се справят с проблемите, свързани с околната среда, в своето училище, да покажат на своите връстници, как да станат привърженици на разделното събиране на отпадъци от опаковки. 

     

Под формата на игра децата разбраха кой отпадък къде да изхвърля.  Освен с богата палитра от емоции, участниците в мероприятието си тръгнаха и с подаръци, осигурени от Басейнова дирекция „ Западнобеломорски район“, които допринесоха за тяхното приповдигнато настроени и ентусиазъм.

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ изнесоха урок пред шестокласници от клуб „Минерални води“ от Първо ОУ „Св. Климент Охридски“, Сандански. Урокът беше свързан основно с представяне на дейността на басейновата дирекция и нейната роля в управлението на минералните води.  

Децата обогатиха знанията си за лечебните свойства и температурата на минералните води, намиращи се на територията на Западнобеломорски район. За утвърждаване на техните знания, урокът завърши с въпроси към учениците, на които те дадоха изчерпателни отговори. Всички участници в урока получиха папки с информационни брошури.