Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Експерти от Басейнова дирекция „Западнообеломорски район“ изнесоха урок пред шестокласници от три паралелки с изучаване на чужди езици от Средно училище "Св. Климент Охридски", Благоевград. Урокът беше свързан с влажните зони, по повод 2 февруари - Световния ден на влажните зони. Темата му за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.

              Децата обогатиха знанията си с информация за Рамсарската конвенция, влажните зони в България, растенията и животните, които се срещат в тях, както и за ролята им като резервоар на вода и значимостта им за устойчивото градско бъдеще. 

      Шестокласниците взеха участие в образователна игра, в която по групи сгъваха фигурки от хартия - оригами с формата на животни, обитаващи влажните зони. За утвърждаване на техните знания, урокът завърши с въпроси към децата, на които те дадоха изчерпателни отговори.

БДЗБР подари на училището 3 бр. магнитни дъски за подобряване на материалната им база. Всеки един от участниците получи папка с информационна брошура.

      

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението им за човечеството и планетата. 

При съвместна проверка с РПУ – Гоце Делчев на  р. Сушица, в участък на 200 м преди вливането ѝ в р. Места, в землището на Гоце Делчев, експерти на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“  установиха нерегламентирано изземване на наносни отложения от речното легло на реката. Проверката е извършена незабавно след подаден сигнал на „зеления“ телефон на БДЗБР. 

В момента на пристигане на екипа на БДЗБР, земекопната и транспортната техника – багер и автосамосвал, използвана за изземването и извозването на наносни отложения, заедно с водачите, които я управляват, е задържана от служителите на РПУ. С тяхно съдействие е установена собствеността на й и самоличността на водачите.   Техниката е регистрирана на „Екодин“ ЕООД и ЕТ „Костадин Чакалов-Техмикс“.

При пристигане на екипа автосамосвалът е бил натоварен с иззетия от речното легло наносен материал. В хода на проверката материалът е върнат обратно на мястото, от което е добит, а земекопната и транспортната техника са изведени от границите на водния обект.

БДЗБР ще предприеме необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност на нарушителите.