Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Стъклените изделия, рисувани от деца на Световния ден на водата станаха повод за благотворителност. Една от инициативите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за отбелязване на Световния ден на водата -22 март 2017г. в град Сандански беше свързана с рисунки върху стъкло. Изработените от учениците произведения на изкуството бяха предоставени на Община Сандански, която се ангажира с излагането им на Великденски благотворителен базар.

 

Месец по- късно, резултатите са налице. От изрисуваните предмети са събрани средства в размер на 105 лв., които са предоставени на семейството на болно дете, което e с 100 % увреждане с чужда помощ.  Тази инициатива е пример за това, как ние самите можем да подобрим живота си, мислейки един за друг и помагайки си взаимно. (публикувано на 26.04.2017г.)

Един сигнал е получен на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през първата половина от месец май. Сигналът се отнася за изземване на наносни отложения от река Места, в района на с. Огняново, община Гърмен. След извършена незабавна проверка на БД“ЗБР“, съвместно със служители на РУ- Гоце Делчев е установено, че на левия бряг на р. Места има пресни следи от изземване на инертни материали. Намерен е паркиран и изоставен товарен автомобил, в който са натоварени наносни отложения. На производствената площадка в имота, предмет на проверката, са открити депонирани дванадесет купчини инертни материали, за произходa на които не са представени документи.

      

Собственикът на автомобила е установен и БД“ЗБР“ е предприела необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност за констатираното нарушение на Закона за водите.

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ благодари на всички за  повишената  гражданската активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания.  (публикувано на 15.05.2017г.)