Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Проведено беше първото редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Участниците се запознаха със сключеното споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на аналитични услуги за изпълнението на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Представени бяха индикаторите за събиране на информация за мерките в ПУРБ за ЗБР за периода 2016-2021 г., необходими за тяхното докладване пред ЕК. Експерти от Дирекцията представиха пред аудиторията напредъка по изпълнението на мерки от ПУРБ, за които отговорна институция е БДЗБР.

Разгледани бяха и основните проблеми, свързани с провеждането на процедурите по учредяване на санитарно-охранителни зони, които предизвикаха оживена дискусия сред присъстващите. 

Материали от заседанието са налични на следните линкове:

Децата на служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Емил Лазаров и Станислав Тасев, членове на ЛРД „Сокол 1911“ в Благоевград, заеха трето място в отборното класиране. Тимът беше в състав Николай Лазаров, Мартин Лазаров, Иван Тасев и Виктор Тасев, който се нареди на второ място за индивидуално представяне на проведения на 7 и 8 септември  в Стара Загора 15-и Национален риболовен турнир за деца.

    Състезанието е традиционно и всяка година се провежда в различни градове. Мотото на  турнира е „Детето риболовец може без дрога“, организиран от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ в партньорство с  МОСВ и други институции.

Турнирът е посветен на 120-годишнината от създаването на Националната ловно-рибарска организация.