Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” съобщава, че съгласно чл. 168б-в и чл. 146o-с от Закона за водите на интернет страниците на БДЗБР и МОСВ (www.moew.government.bg) за консултации с обществеността са публикувани ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА за актуализацията на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район и предвидените обществени обсъждания.

Срокът на консултацията е 6 месеца, считано от 22.12.2018 г.

Писмени становища могат да се изпращат на адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и факс: 073/894 102

Работна програма и график за  актуализацията на ПУРБ на Западнобеломорски район за басейново управление и мерки за консултации със заинтересовните страни и обществеността 

График и работна програма за актуализиране на ПУРН на Западнобеломорски район за басейново управление за 2022-2027

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски районинформира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г. Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. В тази връзка са одобрени нови образци на декларации от министъра на околната среда и водите, публично достъпни на сайта на МОСВ и БДЗБР. Срокът за подаване на декларациите е 31 януари. С цел облекчаване на водоползвателите БДЗБР  обнови и образеца на доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12, който се представя в срок до 31 март. Образецът е наличен на сайта на БДЗБР, като за титулярите на разрешителни за водовземане с цел производство на ел.енергия чрез ВЕЦ/МВЕЦ е изготвен отделен образец.

С всички образци може да се запознаете тук