Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

към 9:30 часа на 23.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 

• Няма подадена информация от граждани и фирми към 9:30 часа на 23.03.2018 г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

• По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 4 м³/сек. 

• По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Кринец“, община Банско, като се изпускат води от 2 м³/сек.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -14 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Във връзка с възникналата хидрометеорологична обстановка в страната вследствие на валежи и настоящото снеготопене, Ви уведомявам за следното: 

  •  към 9:30 часа на 21.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 

  •  Няма подадена информация от граждани и фирми, към 09:30 часа на 21.03.2018г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.
  • По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, като се изпускат води от 4 м³/сек.
  • По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, извършва се контролирано освобождаване на обем на яз. „Кринец“, община Банско.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания в басейна са -12 см до +38 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.