Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Считано от 11.10.2017г., на основание промяна в Наредбата за административно обслужване в ДВ бр.61 от 28.07.2017г,  по Закона за водите таксите по предоставените документи на "фронт- офис" могат да бъдат платени и на ПОС терминал в сградата на  БД ЗБР  гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солонски” № 66

При извършване на плащане чрез ПОС терминал, гражданите задължително е необходимо да представят документ за самоличност.

Няма ограничения в размера на сумите. Плащанията могат да се извършват с дебитни и кредитни карти от вида  VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MASTERCARD, MAESTRO.                          

При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат такси за превод и комисионни.

С въвеждането на плащанията с ПОС терминал БД ЗБР се стреми да улесни максимално своите граждани, предлагайки им съвременни услуги и методи на обслужване. Да се създаде акцент върху безналичните плащания в администрацията и намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета.

За поредна година екипът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Денят 16 септември 2017г. е обявен за почистване на местата, където живеем, работим и си почиваме. 

  Тази година служителите на Дирекцията се погрижиха за подобряване на средата на една от любимите дестинации на жителите на град Благоевград, предназначена за  почивка  сред  красивата природа, а именно Екопътека „Кръста“, водеща началото си от парк „Ловен дом“. С цел възпитаване на отговорно отношение към околната среда и нейното опазване, в кампанията взеха участие и децата на някои от работещите в БД „ЗБР“.  В резултат от проведената инициатива беше извършено почистване на отпадъците както от екопътеката, така и от района около самия кръст. 

От началото на кампанията досега над 1 350 500 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България. В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно" от 2012 година насам са събрани 82 000 тона отпадъци и са премахнати над 7 300 сметища от лицето на България.

 Тази инициатива е пример, че с желание и воля можем да направим местата, където си почиваме, забавляваме се, работим или живеем, едно още по - чисто и приятно място. Важно е да разберем, че трябва непрекъснато да се грижим за околната среда и да я опазваме, за да можем в дългосрочен план да се наслаждаваме на нейната красота.