Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

• към 9:30 часа на 28.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 

• Няма подадена информация от граждани и фирми към 9:30 часа на 28.03.2018 г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Перник, Кюстендил и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите. 

• По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 5 м³/сек.

• По подадена информация от „В и К“ ООД - Перник, продължава контролираното изпускане на вода от яз. „Студена“, община Перник, в количество 2 м³/сек.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -11 см до +28 см. По-значително изменения е регистрирано на р. Струма при гр. Перник от -29 см до +53 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

24-часовите дежурства в БД ”ЗБР” продължават. Оперативното звено към БД ”ЗБР” в готовност да реагира при нужда.

 

• към 9:30 часа на 27.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 

• Няма подадена информация от граждани и фирми към 9:30 часа на 27.03.2018 г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

• По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 4 м³/сек. 

• По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Кринец“, община Банско, като се изпускат води от 2 м³/сек.

• По подадена информация от „В и К“ ООД-Перник, продължава контролираното изпускане на вода от яз. „Студена“, община Перник, в количество 2 м³/сек.      

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -10 см до +27 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води. 

24-часовите дежурства в БД ”ЗБР” продължават. Оперативното звено към БД ”ЗБР” в готовност да реагира при нужда.