Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Под мотото "Чиста вода за чиста земя" се провеждат инициативите през 2015 г., посветени на един от важните дни в екологичния календар - Световния ден на водата, който всяка година носи различно послание към хората. 

По този повод Басейнова дирекция за Западнобеломорски район – гр. Благоевград обяви 21 март за Ден на отворените врати. 

На 21 март от 15:00 часа в заседателната зала на дирекцията отвори врати детска работилница. В нея се включиха деца от Обединен детски комплекс – гр. Благоевград (ОДК), на възраст между 9 и 14 г. С много настроение и въобръжение те пресъздадоха своята "Водна приказка" с рисунки, с цветен пясък и моделин. За да се съчетае приятното с полезното се проведе и забавна викторина с въпроси за водата, подготвени от ученици от ОДК. Всички участници в работилница "Водна приказка" получиха награди и грамота от Директора на БДЗБР – гр. Багоевград, г-жа Вангелия Иванова която им пожела да бъдат  здрави, отговорни в действията си за опазване на природните ресурси, както и да посетят отново дирекцията.

 

 

С беседа и наблюдение на водолюбиви птици РИОСВ – Благоевград и четвъртокласници от Трето основно училище "Димитър Талев", гр. Благоевград отбелязаха Световния ден на влажните зони – 02 февруари. Събитието се проведе в местността "Бистраците" до река Струма и в партньорство с БД "Западнобеломорски район" – Благоевград.

езеро

Край реката експерт на Басейнова дирекция запозна учениците с това какво представляват влажинте зони и колко жизнено важни са те за нашето бъдеще. 

Вяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са: "блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра".

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32 % от територията на страната. Това са "Атанасовско езеро", "Комплекс Беленски острови", "Дуранкулашко езеро", "Остров Ибиша", "Шабленско езеро", "Местността Пода", "Поморийско езеро", "Комплекс Ропотамо", "Езеро Сребърна", "Езеро Вая" и "Карстов комплекс Драгоманско блато".