Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

По повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари студенти от втори и трети курс и техни преподаватели от Катедра "География, екология и опазване на околната среда" в ЮЗУ "Неофит Рилски" посетиха Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. 

Влажни зони

Тази година мотото на кампанията е "Влажните зони и нашето бъдеще".

Изнесена бе презентация, с която присъстващите бяха запознати с естествените и изкуствени влажни зони и тяхното значение за опазване на биоразнообразието и екосистемите на територията на страната. 

Като гост лектор в събитието се включи и Светослав Чешмеджиев – магистър по биология, с дългогодишен практически опит в изследване на водните екосистеми и тяхното опазване.

С презентацията може да се запознаете тук.