Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

В истински празник се превърна инициативата на  Басейнова дирекция "Западнобеломорски район""ВиК" ЕООД – Благоевград и Радио Благоевград, посветена на Световния ден на водата - 22 март. Екологичната проява бе под надслов "По-чиста вода, по-добра работа"

Домакин на проявата бе община Банско. Гости на събитието бяха: г-жа Мирела Тотева- началник на кабинета на министъра на околната среда водите, г-жа Ренета Георгиева- директор на ПУДООС, г-жа Вангелия Иванова-директор на БД „ЗБР”, инж. Росица Димитрова управител на ВиК - Благоевград, кметът на община Банско г-н- Георги Икономов, кметът на гр.Добринище инж. Китан Галчев, председателят на Общинския съвет – Владимир Колчагов, заместник- кметовете Сашка Въчкова, Александър Мацурев, Стойчо Баненски, г-н Ангел Георгиев- директор на РИОСВ – Благоевград и Росен Баненски- директор НП "Пирин", учители и гости на планинския град.  

Празничната фиеста бе открита от директора на БД „ЗБР" г-жа Вангелия Иванова с кратко приветствие, с което тя поздрави децата, присъстващите гости, кмета на община Банско, като домакин на мероприятието, както и присъстващите граждани. 

Г-жа Иванова отбеляза, че Световният ден на водата се празнува за 23-та поредна година, като началото е положено през 1993 г., след решение на ООН. Тя призова децата да изявят своите таланти и креативни идеи във фестивала „Воден свят“, конкурса за рисунка и викторината с въпроси "Какво знаем за водата?" Отправи апел към учениците да пазят водата, природата и да обичат родината.

Около 100 ученици от СОУ "Неофит Рилски" – Банско, ОУ "Св. Климент Охридски" – Добринище и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Места пяха, рецитираха, танцуваха и рисуваха. 

Тениските с мотото „Обичам природата и аз участвам“, които са запазена марка на МОСВ за един следобед се превърнаха в платно за произведения на младите художници. 

 

Организаторите на проявата, посветена на Световния ден на водата, бяха подготвили и много награди. Най-добрите получиха фотоапарати, таблети, смарт часовници, раници, чанти за лаптоп, енциклопедии и книги на български автори. 

Най-добре се представиха учениците от гр. Добринище, които грабнаха първото място, след тях се наредиха децата от с. Места и на трето място бяха учениците от гр. Банско. Раздадени бяха и награди за най-добра рисунка и най-добро есе. 

Всички участници в проявата получиха и грамоти. 

 

 

 

 

Денят на влажните зони бе отпразнуван с открит урок на 29 януари 2016г., с ученици от IVа клас на СОУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград в района на "Бистраците", край р. Струма.  Мероприятието бе организирано и проведено съвместно с РИОСВ, гр. Благоевград.

Децата имаха възможността да наблюдават птиците и техните навици отблизо с бинокли, предоставени  за целта от Дружеството за защита на птиците,  както и да научат за значението и спецификите на влажните зони и както и защо същите трябва да се опазват. 

В териториалния на БД "ЗБР" попадат две потенциални влажни зони – Седемте Рилски езера и Чокльово блато. Екосистемите във  влажните зони  приютяват множество водолюбиви птици, както и много други животински и растителни видове.  

 Най-значимите влажни зони са поставени под  законова защита в една или друга форма – защитени територии по смисъла на ЗЗТ и/или защитени зони от Натура  2000 по смисъла на ЗБР. Действащото законодателство  изисква всички по-значими инфраструктурни проекти и  човешки дейности с по-значимо въздействие върху природата да се подлагат на оценки на въздействието (ОВОС  и ЕО, съгласно ЗООС и/или Оценка на съвместимостта  според ЗБР).

Световният ден на влажните зони води началото си и се отбелязва от 2 февруари 1971 г, когато в град Рамсар, Иран е подписана международната Конвенцията за влажните зони. Днес конвенцията обхваща всички аспекти на опазването на влажните зони и разумното им ползване. Към настоящия момент има над 140 страни-членки, които са я подписали.

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА МОНИТОРИНГА 

На 15 октомври ( четвъртък) 2015г. от 10:00ч. студенти от катедри "Химия" и "Екология" на Природо – математическия факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски" ще посетят Пътно- строителна лаборатория за тестване на строителни материали, бетони и асфалтобетон и Завод за производство на вибро – пресовани бетонови изделия, с.Бело поле. 

Целта на посещението е студентите да имат възможността да се запознаят с всички производствени процеси и работата на лабораторията, предвид необходимостта от повече практическо обучение и информираност за бъдещи възможности за реализация. 

Инициативата е организирана от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" по повод Световния ден на мониторинга, които ежегодно се отбелязва с различни мероприятия. 

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава ежегодно през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. 

Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

 Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.