Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Река Струма води началото си от изворите сред магмените скали на Витошкия купол с най-високия Черни връх (2290 м). Средното поречие на Струма и целите водосбори на Места принадлежат на Рило-Родопската област. Дължината на реката  от извора до границата е 290 км, което я поставя на пето място  по дължина след реките Искър, Тунджа, Марица и Осъм.

Река Места се образува от сливането на Бяла и Черна Места над  гр.Якоруда . Началните й притоци – Черна и Бяла Места извират от най-високия източен (Мусаленски) дял на Рила планина. За начало на р. Бела Места се счита изворът над езеро Грънчар. Поречието на Места е най-високото в страната със средна надморска височина – 1318 м. 

Река Доспат извира под връх Розов връх / 1643 м/ от Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи. Релефът на Доспатския водосбор е от средно- до високопланински. 

 

Речен басейн Площ (кв.км.)
1 Струма 10797*
2 Места 2789
3 Доспат 636

* от които 8545 км2 в  България