Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Неполучена кореспонденция

Публично обявление на писмо до изпълнителения директор на "Бийстьн енерджи" АД, гр. София, относно започнало производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане. (публикувано на 31.12.2018г.)

Публично обявление на писмо до Управителя на "МАК ТУРС" АД, гр. Благоевград  относно покана за доброволно изпълнение на основание чл.182,ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (публикувано на 14.12.2018г.)

Публично обявление на писмо до Управителя на "Каусто голд" ЕАД, с. Скриняно  относно започнало производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане и покана за доброволно изпълнение на основание чл.195б, ал.2, т.3 от Закона за водите. (публикувано на 14.12.2018г.)

Публично обявление на писмо до Управителя на "ОНИРА" ООД, гр. Кюстендил  относно започнало производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане. (публикувано на 07.11.2018г.)