Печат

Неполучена кореспонденция

Публично обявление на писмо до изпълнителения директор на "Бийстьн енерджи" АД, гр. София, относно започнало производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане. (публикувано на 31.12.2018г.)

Публично обявление на писмо до Управителя на "МАК ТУРС" АД, гр. Благоевград  относно покана за доброволно изпълнение на основание чл.182,ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (публикувано на 14.12.2018г.)

Публично обявление на писмо до Управителя на "Каусто голд" ЕАД, с. Скриняно  относно започнало производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане и покана за доброволно изпълнение на основание чл.195б, ал.2, т.3 от Закона за водите. (публикувано на 14.12.2018г.)

Публично обявление на писмо до Управителя на "ОНИРА" ООД, гр. Кюстендил  относно започнало производство за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане. (публикувано на 07.11.2018г.)

 

 

 

 

 

 

Публикувана на 19 Декември 2017