Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация.  

 

Регистърът на заявленията по Закона за достъп до обществена информация за второто полугодие на 2010 г. може да видите тук.

Регистърът на постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация за периода януари-юни 2010 г. може да видите тук.       

Регистър на постъпилите заявления и движението им през 2015г. по ЗДОИ тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2016г. по ЗДОИ тук.

Списък на актовете, издадени в изпълнение на правомощията на Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", съгласно ЗДОИ през 2016г. тук.

Регистърна постъпилите заявления и движението им през 2017г. по ЗДОИ тук.