Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Контрол 2015г.  

 

  • Месечен отчет за м. Януари 2015 г. (изтегли)
  • Месечен отчет за м. Февруари 2015 г. (изтегли)
  • Месечен отчет за м. Март 2015 г. (изтегли)
  • Месечен отчет за м. Април 2015 г. (изтегли)
  • Месечен отчет за м. Май 2015 г. (изтегли)
  • Месечен отчет за м. Юни 2015 г. (изтегли)
  • Месечен отчет за м. Юли 2015 г. (изтегли)
  • Месечен отчет за м. Август 2015 г. (изтегли)
  • Месечен отчет за м. Сптември 2015 г. (изтегли