Печат

Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПРКИ на служителите на БДЗБР Благоевград 

 

 1. Александър Калеов 
 2. Ангелина Тюфекчийска
 3. Анита Милева - Кафеджийска 
 4. Анна Макрева - Маеркова 
 5. Валентина Траянова
 6. Ваня Колчагова
 7. Василена Боянска
 8. Георги Георгиев
 9. Димитър Соколов 
 10. Екатерина Вакадинова
 11. Емил Лазаров
 12. Елка Зехирова
 13. Емилия Янакиева
 14. Елена Аргирова 
 15. Жулиета Топова 
 16. Зоя Жерева 
 17. Иван Митов 
 18. Йорданка Коева 
 19. Калина Бачева 
 20. Камелия Петличка
 21. Костадин Георгиев
 22. Кристина Поповска 
 23. Людмил Богоев
 24. Лазар Бангьозов 
 25. Македонка Граховска 
 26. Мариана Николова
 27. Мария Методиева-Панова 
 28. Миглена Митова 
 29. Милчо Чобанов 
 30. Моника Перчаклийска
 31. Нели Гоцева 
 32. Николай Николов
 33. Николай Олев 
 34. Павлина Шкалова 
 35. Петър Дончев 
 36. Ралица Кукова 
 37. Светлана Цветкова 
 38. Симона Караджова 
 39. Славиния Коцакова 
 40. Стоимен Везенков 
 41. Стоянка Манолева 
 42. Таня Иванова 
 43. Теменужка Марандюк
 44. Теодора Кадийска 
 45. Яна Симеонова