Печат

Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ  на служителите на БД"ЗБР" Благоевград

 

 1. Александър Калеов 
 2. Анита Милева - Кафеджийска 
 3. Анна Макрева - Маеркова 
 4. Валентина Траянова
 5. Ваня Колчагова
 6. Василена Боянска 
 7. Георги Георгиев
 8. Георги Чиликов 
 9. Димитър Соколов 
 10. Екатерина Вакадинова
 11. Емил Лазаров
 12. Елка Зехирова
 13. Емилия Янакиева 
 14. Жулиета Топова 
 15. Зоя Жерева 
 16. Иван Митов 
 17. Йорданка Коева 
 18. Калина Бачева 
 19. Камелия Петличка
 20. Кристина Поповска 
 21. Костадин Георгиев
 22. Людмил Богоев
 23. Лазар Бангьозов 
 24. Македонка Граховска 
 25. Мариана Николова
 26. Мария Методиева-Панова 
 27. Мария Митова 
 28. Миглена Митова 
 29. Милчо Чобанов 
 30. Моника Перчаклийска
 31. Нели Гоцева 
 32. Николай Николов
 33. Николай Олев 
 34. Павлина Шкалова 
 35. Петър Дончев 
 36. Ралица Кукова 
 37. Светлана Цветкова 
 38. Симона Караджова 
 39. Славиния Коцакова 
 40. Стоимен Везенков  
 41. Стоянка Манолева 
 42. Таня Иванова 
 43. Теменужка Марандюк 
 44. Теодора Kадийска 
 45. Цветелина Балабанова 
 46. Яна Симеонова