Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Декларации по чл. 12, т. 3 от ЗПРКИ на служителите на БДЗБР Благоевград

  1. Александър Калеов 
  2. Ванина Мицева 
  3. Василена Боянска 
  4. Светослав Осев 
  5. Таня Иванова 
  6. Ралица Кукова
  7. Емилия Гикова