Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Събития  

Предстоящи събития:


Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ кани жителите на град Симитли заедно  да отбележат Световния ден на околната среда 2017г.

Празникът е организиран от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с поредното любезно домакинство на община Симитли и ще се проведе в градския парк на града, на 5 юни от 16:00 часа.
Мотото на Световния ден на околната среда през 2017г  „Свързване на хората с природата” ни приканва да помислим за това, че сме част от природата и,  че тясно зависим от нея. 
Заедно с учениците от СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Симитли, експертите от дирекцията ще се постараят чрез игри да се опознае  и оцени жизненоважната връзка с природата, като всички заедно се погрижат  за  по- доброто и правилно отношение към нея.
На дървета в парка ще бъдат монтирани собственоръчно изписани върху табели правила изготвени от децата, които ще напомнят на посетителите в парка за поведението, което трябва да спазват, намирайки се в естествената среда на  заобикалящия ни растителен  и животински свят. 
Освен това, ще бъдат изработени временни хранилки с подбрани видове семена за свободно живеещите птици. За децата участници в инициативата са подсигурени много лакомства и награди.    (публикувано на 26.05.2017г.)

С табели с правила и хранилки за птици БД „ЗБР“ ще отбележи Деня н околната среда

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще отбележи по нетрадиционен начин  Деня на околната среда -5 юни 2017г. в  град Симитли, с любезното домакинство на Община Симитли.

В духа на мотото на празника  „Свързване на хората с природата” са предвидени мероприятия, които да насочат вниманието на подрастващите към грижата и отговорността за опазване на околната среда. Планирано е изработването на табели от естествени материали, на които учениците ще разпишат основните правила които трябва а спазваме, когато сме сред природата.  Най-интересните табели ще бъдат отличени с награди.

Ще бъдат направени и временни хранилки за птици, които ще се разположат на подходящи места в градския парк на гр. Симитли.

Световният ден на околната среда е събитие за всеки човек, навсякъде по света. От своето честване, за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития, от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори. 

 Брошура за Деня на околната среда 2017г. е налична тук.          (публикувано на 18.05.2017г.)

Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2017г.

На 16.05.2017г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски” 66,  ет.2  ще се проведе Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2017 г.

В контекста на актуалните проблеми, обсъждани на национално ниво, касаещи качеството на питейните води и тяхното значение, на заседанието ще бъдат представени и разгледани:

  • Оценка на състоянието на повърхностните и подземни води в обхвата на Западнобеломорски район за 2016г. - Представяне на „Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземни водни тела в „Западнобеломорски район“ за басейново управление през 2016г.“;
  • Качество на питейните води в териториалния обхват на  „Западнобеломорски район“  за периода 2012  -2016г. и
  • Изменения в нормативната уредба в областта на водите и свързаните с тях изисквания, във връзка с прилагане на процедурите по отношение на контролната дейност, извършвана от БД „ЗБР“.      (публикувано на 15.05.2017г.)                                            

Регистрационна форма за участие в Първо редовно заседание на басейнов съвет за 2017г. (публикувано на 03.05.2017г.)

БД“ЗБР“ отбелязва Деня на Земята – 22 април с различни инициативи за изграждане на екологична култура

Зелените площи на гр. Симитли ще се превърнат в цветна палитра за образователни игри и забавления при отбелязването на Деня на земята от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. На 21.04.2017г. (петък) с любезното домакинство на община Симитли се организират различни мероприятия под мотото на кампанията през 2017г.  „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.   

Усилията ни и при тази кампания са  насочени към подрастващите, за повишаване знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата. Целта  е всеки ученик да се изгражда като грамотен гражданин, с достатъчно знания, свързани с опазването на околната среда, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна. 

Учениците не само ще търсят  съкровище, скрито от злите природни стихии – НАВОДНЕНИЕ, ПОЖАР, СУША, СВЛАЧИЩЕ И БУРЯ,  но и ще осъзнаят значимостта на общите усилия  за справянето с климатичните проблеми и проблемите на околната среда. Отборите ще бъдат изправени пред различни предизвикателства, скритите послания ще бъдат поставени в различни отпадъчни продукти (стъклена бутилка, пластмасова кутийка, хартиена опаковка и др.), като в края на играта ще бъде демонстриран пример за разделно събиране.  

Играта „Тайните послания“, акцентираща върху природните бедствия, застрашаващи и заплашващи здравето и живота на хората и водещи до значителни материални щети, ще е естествен преход към идеята на БД“ЗБР“ да запознае накратко ученическата аудитория с  изготвения  първи за страната План за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021г. Един от районите със значителен потенциален риск от наводнения е и района на гр.Симитли.  

Предвиждаме също изпълнения на  талантливи деца с музикални наклонности, чиито песни ще създадат празнично настроение на жителите на града.

Ще бъдат засадени подходящи дървесни видове според сезона и спецификата на района, с които се цели повишаване на интереса и възпитаване на отговорност към околната среда и нейните компоненти.   (публикувано на 29.03.2017г.) 

 

                          

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ отбелязва

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА - 22 март 2017г.

Каним Ви да се присъедините към двадесет и четвъртото национално честване на СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА - 22 март 2017г., в отбелязването на петнадесетгодишния юбилей от създаването на басейновите дирекции, както и в честването на нашия професионален празник!
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, с любезното домакинство на Община Сандански, както и в  партньорство с  Радио Благоевград  и Информационна агенция „Е-79“, организират честването на Световния ден  на водата, което ще се проведе на 22 март 2017г. (сряда) от 13:30 ч. на входа на парк „Свети Врач“- Сандански, под мотото  „Защо хабим водата?“.   
Инициативата и тази година е насочена към подрастващите, като се цели ангажиране на вниманието на децата, провокиране тяхната любознателност и активиране на загриженост в тях към пестенето на водата. Предвижда се провеждането на множество образователни игри, с ученици от 5 до 7 клас, чрез които те да осъзнаят важността от рационалното  използване  на този ценен ресурс като отговорност  и грижа за бъдещите поколения. Програмата ще включва игрите „Воден отпечатък” и „Воден кръговрат“, музикален фестивал "Воден свят", в който ще се изявяват вокални формации на фона на музикално изпълнение, а под формата на играта „Една рибка разказва как да пестим  водата“ ще бъдат представени  наръчници за пестене на вода. 

Очакваме Ви, ще бъде удоволствие да споделите празника с нас!

(публикувано на 21.03.2017г.)        

 

Двадесет и четвърто национално честване на СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА - 22 март 2017г., отбелязване на петнадесетгодишния юбилей от създаването на басейновите дирекции, както и честване на нашия професионален празник

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, с любезното домакинство на Община Сандански, както и в партньорство с  Радио Благоевград и Информационна агенция Е 79 News, организират честването на Световния ден  на водата, което ще се състои на 22 март 2017 г., сряда, от 13:30 ч., на входа на парк „Свети Врач“ в  гр. Сандански, под мотото „Защо пилеем водата?“

Инициативите ни и тази година са насочени към подрастващите, като целим да ангажираме вниманието на децата, да провокираме тяхната любознателност и не на последно място да активираме  у тях истинска загриженост към пестенето на водата.

 

На празника, заедно с учениците от основните училища в гр. Сандански, както и с многобройните гости на града ще проведем музикален фестивал "Воден свят",  различни образователни занимания и игри, чрез които  искаме децата да осъзнаят важността от рационалното  използване  на водата - този безценен ресурс! Накрая, децата с  играта „Една рибка разказва как да пестим  водата“ ще представят изготвените от тях  наръчници за пестене на вода.

Професионалният празник на служителите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград ще бъде отбелязан с провеждане на тематичен семинар на 22 и 23 март 2017г., в гр. Сандански. (публикувано на 28.02.2017г.)

 

Пресконференция за представяне на дейностите изпълнени през месец ноември 2016г. от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

На 20.12.2016 г., от 14.00 ч., в зала № 2 – втори етаж в сградата на БД„ЗБР” ще се проведе редовна пресконференция. На нея ще бъде представена дейността на Басейнова дирекция за месец октомври (в това число извършени проверки, събрани суми от такси, констатирани нарушения и др.). (публикувано на 19.12.2016 г.)

Регистрационна форма за участие във Второ редовно заседание на басейнов съвет за 2016г. 

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе обществено обсъждане

На 02.12.2016 г., от 10.30 ч., в зала № 2 – втори етаж в сградата на БД„ЗБР”, ще се проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР за периода 2016-2021 година.

С оглед на значимостта на плана, се надяваме на вашето присъствие за отразяването му.

Повече информация ще намерите на интернет-страницата на БД „ЗБР“: http://www.wabd.bg/docs/plans/EOPURB/saobshtenie.pdf  

 

Пресконференция за представяне на дейностите изпълнени през месец октомври 2016г. от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

На 17.11.2016 г., от 10.30 ч., в зала № 2 – втори етаж в сградата на БД„ЗБР” ще се проведе редовна пресконференция. На нея ще бъде представена дейността на Басейнова дирекция за месец октомври (в това число извършени проверки, събрани суми от такси, констатирани нарушения и др.). (публикувано на 16.11.2016 г.)

 

Министър Ивелина Василева ще открие новия резервоар за минерална вода в гр. Сандански

Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева ще открие новоизградения подземен резервоар и помпена станция за минерална вода в гр. Сандански. Официалното откриване на съоръжението ще се състои на 10.11.2016 г., от 13.30 ч. в южния град.

На събитието ще присъстват и заместник-министърът на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, изпълнителният директор на ПУДООС г-жа Ренета Колева, директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” г-жа Вангелия Иванова, кметът на Община Сандански г-н Кирил Котев, екипът проектирал съоръжението, фирмата изпълнител на обекта, надзорната фирма, както и жители и гости на курортния град.  

Новият резервоар е с вместимост 382 куб. м и ще събира водните количества от каптиран естествен извор № 8 и сондаж № 6 от находище на минерална вода „Сандански” гр. Сандански - изключителна държавна собственост.

Стойността на проекта е 215 176,72 лв., финансиран със средства от ПУДООС.

Бъдещата експлоатация на новия подземен резервоар и помпената станция ще спре загубата на минерална вода  от находище „Сандански“, и ще позволи по-рационалното ѝ използване.

След официалното откриване на резервоара, от 14.00 часа, в парк - хотел „Пирин“, гр. Сандански, ще се проведе информационна среща по Пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води, финансирана от НДЕФ. Тя ще бъде открита от Министъра на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева. Участие ще вземат и зам.-министърът на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, Директора на БД „Западнобеломорски район” – г-жа Вангелия Иванова и г-жа Камелия Георгиева – Изпълнителен директор на НДЕФ.

Целта на срещата е да се представи пилотната програма финансирана от НДЕФ, която вече стартира приема на проекти на 1 ноември, като срокът за внасяне на предложения от общините  е 16 декември тази година. Бюджетът на програмата е 3,5 млн. лева, като кандидатите трябва да представят готови предпроектни проучвания, технически проекти и бизнес план, доказващ икономическата целесъобразност на проектите. Програмата е с характер на финансов инструмент и ще се реализира през 2017 г.  

Със средствата ще се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините, като за останалата половина от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. Освен безвъзмездното финансиране на общините, ще има възможност да се покрият и лихвите по взетите от тях кредити. По програмата ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на довеждащата инфраструктура за пренос на минерална вода. (публикувано на 04.11.2016 г.)

 

БД „Западнобеломорски район” поставя начало на инициатива, свързана с провеждане на ежемесечни пресконференции с представители на всички медии от териториалния ѝ обхват.

Целта е от една страна да представим по един достъпен начин дейността на дирекцията (в това число извършени проверки, събрани суми от такси, констатирани нарушения и др.) и от друга, да промотираме бъдещи дейности, събития и проекти, които имат както местен, така и регионален, и трансграничен характер. Идеята ни  е създаване на непрекъсната връзка между БД „ЗБР” и регионалните медии.

Пресконференцията ще се проведе на 17.10.2016 г., от 10.30 ч. в зала № 2 – втори етаж в сградата БД „ЗБР”.

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, съвместно с общ. Сандански организира провеждането на  неформална работна среща с всички водоползватели на минерална вода от КЕИ №8 и сондаж №6 от НМВ „Сандански“.

Срещата ще се проведе на 7 юли 2016г.  от 10.30ч. в парк хотел „Пирин“, гр. Сандански  и се организира  във връзка с предстоящото стартиране на изпълнението на  Договор № 1/ 29.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ № 8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище на минерална вода „Сандански“ гр. Сандански – изключителна държавна собственост“. 

Участие в работната среща ще вземат г-жа Вангелия Иванова - Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград,, г-н Кирил Котев – Кмет на община Сандански, Управителят  на  „ВАНТРОНИК“ ЕООД, гр. Симитли в качеството на  изпълнител на възложената обществена поръчка, както и представители на водоползвателите на минерална вода.

На срещата  ще  бъдат представени етапите на строителството  и срока за неговото изпълнение. Ще бъдат обсъдени въпроси свързани с непрекъснатото и безпроблемно обезпечаване на водоподаването на минерална вода към водоползвателите, по време на строителството на новия резервоар за минерална вода и помпената му станция.

 

 

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе  обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB в Гоце Делчев

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе  обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Обсъждането ще се състои на на  30 май 2016г. /понеделник/, от 11.00 ч. в зала „Общински съветници”, ул. „Царица Йоанна” № 2, гр. Гоце Делчев.

Проектът се осъществява в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България със средства, осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” участва като партньор в изпълнението на проекта. Основната цел на проекта е да се подпомогне по-доброто управление на общите трансгранични подземни водни тела между Република България и Република Гърция, които са изключително слабо проучени в хидрогеоложко отношение. Партньори на БД „ЗБР” в изпълнението на настоящия проект са Геологическият институт на БАН и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. 

Резултатите от изпълнението на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB ще бъдат включени в окончателния План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., чиято основна  цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. 

Обществените консултации по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB имат за цел осигуряване на леснодостъпна и разбираема информация, приобщаване на заинтересованите страни към постигане на резултатите и целите на проекта, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението му и популяризиране на подкрепата на Финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 

Стартиралият процес на консултации и диалог е средство заедно да намерим най-добрите решения за устойчивото управление на трансграничните подземни води в Западнобеломорски район. Целта е чрез дискусия да се формулират конкретни мнения за решаване на проблеми по места, да се обсъдят възможностите за преодоляването им, включително да получим конкретни предложения.(публикувано на 25.05.2016г.)

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе  обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Обсъждането ще се състои на 26 май 2016г. /четвъртък/, от 10.30 ч., в сградата на  Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, ул. „Георги Казепов” № 1, гр. Сандански.

Проектът се осъществява в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България със средства, осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” участва като партньор в изпълнението на проекта. Основната цел на проекта е да се подпомогне по-доброто управление на общите трансгранични подземни водни тела между Република България и Република Гърция, които са изключително слабо проучени в хидрогеоложко отношение. Партньори на БД „ЗБР” в изпълнението на настоящия проект са Геологическият институт на БАН и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. 

Резултатите от изпълнението на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB ще бъдат включени в окончателния План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., чиято основна  цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. 

Обществените консултации по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB имат за цел осигуряване на леснодостъпна и разбираема информация, приобщаване на заинтересованите страни към постигане на резултатите и целите на проекта, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението му и популяризиране на подкрепата на Финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 

Стартиралият процес на консултации и диалог е средство заедно да намерим най-добрите решения за устойчивото управление на трансграничните подземни води в Западнобеломорски район. Целта е чрез дискусия да се формулират конкретни мнения за решаване на проблеми по места, да се обсъдят възможностите за преодоляването им, включително да получим конкретни предложения. (публикувано на 16.05.2016г.)

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе  обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе  обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Обсъждането ще се състои на 20 май 2016 г. (петък), от 10:30ч.,  в сградата на Басейнова дирекция „ЗБР”, ет. 2, зала „2”, бул. „Димитър Солунски” № 66, гр. Благоевград.

Проектът се осъществява в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България със средства, осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” участва като партньор в изпълнението на проекта. Основната цел на проекта е да се подпомогне по-доброто управление на общите трансгранични подземни водни тела между Република България и Република Гърция, които са изключително слабо проучени в хидрогеоложко отношение. Партньори на БД „ЗБР” в изпълнението на настоящия проект са Геологическият институт на БАН и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. 

Резултатите от изпълнението на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB ще бъдат включени в окончателния План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., чиято основна  цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. 

Обществените консултации по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB имат за цел осигуряване на леснодостъпна и разбираема информация, приобщаване на заинтересованите страни към постигане на резултатите и целите на проекта, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението му и популяризиране на подкрепата на Финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 

Стартиралият процес на консултации и диалог е средство заедно да намерим най-добрите решения за устойчивото управление на трансграничните подземни води в Западнобеломорски район. Целта е чрез дискусия да се формулират конкретни мнения за решаване на проблеми по места, да се обсъдят възможностите за преодоляването им, включително да получим конкретни предложения. (публикувано на 16.05.2016г.)

 

Български и гръцки експерти ще обсъдят плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения

Петата среща на съвместната българо-гръцка експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда ще се проведе на 13 май, от 10.00 ч., в хотел „Св. Никола“, в Сандански. В нея ще участват директорът на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ Асен Личев, директорите на Басейновите дирекции„Западнобеломорски район“ и „Източнобеломорски район“ – Вангелия Иванова и Георги Семерджиев, експерти от МОСВ и двете дирекции за басейново управление на водите, участвали в разработването на вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и първите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2016- 2021 г.

От българска страна ще бъдат представени проектите на вторите ПУРБ за Западнобеломорския и Източнобеломорския район за басейново управление и етапа на подготовката на първите ПУРН в Р България. От гръцка страна – проектите на вторите ПУРБ в Райони за басейново управление „Тракия“ и „Източна Македония“, както и напредъка по изпълнението на Директивата за наводненията. В хода на работната среща ще бъдат обсъдени и Програмите за сътрудничество при прилагането на изискванията на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията.   

Форумът е съществена част от изпълнението на изискванията на европейското и национално законодателство, свързани с разработването, съгласуването и прилагането съвместно с други държави на политики, програми и стратегии за опазване на трансграничните води. Тази среща е част от двустранната координация с Р Гърция за разработването на единните планове за управление на международните речни басейни и планове за управление на риска от наводнения, които попадат изцяло на територията на Европейския съюз.

22 април - Световен ден на Земята

Отбелязването на празника през 2016г. ще бъде под мотото:

“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

БД „ЗБР” Благоевград ще се включи в инициативата за отбелязване на Деня на Земята в гр. Добринище.  По покана на Зорка Шумарева - директор на ОУ „Свети Климент Охридски”, на 22 април 2016 г. ръководството на Басейнова дирекция Благоевград ще бъде гост в курортното градче.  

Ученици от основното училище ще отбележат Деня на Земята - 22 април с редица мероприятия. Децата ще участват в почистване на  екопътеки и исторически местности в района на гр. Добринище, ще бъде подредена  изложба от рисунки на тема  „Аз обичам Земята ”. Кулминацията на празника ще бъде връчването на наградите и грамотите на участниците, което е планирано за 22.04.2016 г., от 15.00 ч.,  в сградата на  училището.

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северно американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Тази година мотото на празника е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим”.

публикувано на 18.04.2016г.

 

Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2016г. 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе  Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г.

На 15 март, от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски” 66,  ет.2  ще се проведе Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г.

На заседанието ще бъдат представени и разгледани:

1. Проект на План за управление на речните басейни 2016-2021г. в Западнобеломорски район за басейново управление;

2. Проект на План за управление на риска от наводнения:

3. Представяне на резултатите и заключенията от постъпилите предложения в хода на проведените Обществени консултации на проектите на „План за управление на речните басейни” и „План за управление на риска от наводнения” (ПУРН) в Западнобеломорски район за втория планов период 2016г.-2021г.                                                                                                                          

4. Дискусия относно промените в ЗИД на Закона за водите, във връзка с прилагане на процедурата за почистване на речните корита от наносни отложения и осигуряване на тяхната нормална проводимост с цел защита от вредното въздействие на водите.

Функциите на Басейновия съвет са регламентирани в Устройствения правилник за Дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на Басейновите съвети., издаден от Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 25 /18.03.2003 г.). Басейновите съвети (БС) консултират басейновите дирекции в дейността им при балансирано управление на водите в интерес на обществото,  защита на здравето на населението, съхранение на естествените природни ресурси и устойчиво развитие на съответния басейнов район.

Регистрационна форма за участие в Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2016г.

 

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” стартира обществените консултации 

по Проектите на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021г. за Западнобеломорски район за басейново управление, в рамките на законоустановените шестмесечни срокове от датите на публикуването им.

Обществените консултации на проектите на ПУРБ и ПУРН в Западнобеломорски район ще се проведат както следва:

* 16 февруари 2016 г., /вторник/,  от 9:30 ч., в град Благоевград, зала  

„22-ри септември”, площад „Георги Измирлиев” № 1;

* 19 февруари 2016 г., /петък/, от 10:30 ч., в град Перник, Общинска 

администрация - Перник, зала „Панорама”,  площад "Св. Иван Рилски" №1А;

* 23 февруари 2016 г., /вторник/, от 10:30ч., в град Банско, 

„Посетителски информационен център”, площад  "Възраждане" № 1 и

* 26 февруари 2016 г., /петък/, от 10:00 ч., в град Доспат, читалище 

 „Иван Вазов”, ул."Първи май" №1.

ПУРБ обобщава, надгражда и доразвива резултатите от дейностите в първия планов период 2010-2015г. за постигане на добро екологично състояние на водните тела, като основната му цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. Ключов компонент на ПУРБ представлява неговата Програма от мерки, основана на прегледа на изпълнението на предходната, на анализ на състоянието на водните тела, на значимия натиск и неговото въздействие върху водните ресурси. Тя предлага възможно най-добрия набор от мерки за всяко водно тяло, с цел постигане или поддържане на доброто му състояние. 

ПУРН съдържа основните изводи и заключения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от мерки за всеки РЗПРН и има една основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство в определените РЗПРН.

ПУРБ и ПУРН са документи, които засягат интересите на широк кръг водоползватели, граждани, инвеститори, общински и областни администрации, неправителствени организации, както и оказват влияние върху изготвянето на планове и програми на други ведомства и институции. 

Ето защо, с цел осигуряване на прозрачност при управлението на водните ресурси и риска от наводнения, разбиране на целите, мерките и възможностите за ефективното им прилагане, от изключително значение е проектите на двата плана да се познават от заинтересованите страни и широката общественост, което да гарантира активно обсъждане в рамките на законоустановения шестмесечен срок за провеждане на обществени консултации от датата на публикуването им. 

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” - www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

 

П О К А Н А

Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград кани представители на заинтересованите страни и медиите на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на постигнатите резултати по проекта BG161PO005/12/1.20/02/29 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”, на която ще присъства и Министъра на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева. 

Срещата ще се проведе на 11 февруари 2016г., четвъртък, от 13.30 ч в Зала №2 /етаж втори/ на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски”№66.

В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво; Съставяне на проекти на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения; Разработване на национална Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в Плановете за управление на риска от наводнения; Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ; Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи – ползи; Провеждне на обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения; Подготовка на План за управление на риска от наводнения; Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни; Организация и управление на проекта; Одит; Информация и публичност на проекта. 

Стойността на проекта е 2 149 199,90 лв. с ДДС, от които Европейското финансиране - 80% в размер на 1 719 359,92 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране – 20% в размер на 429 839,98лв. от държавния бюджет на Р България. Включените дейности съответстват на изискванията на Директива 2007/60/ЕС на Европейския парламент и на съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения и на Закона за водите. 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР за участие в ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на  резултатите по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на територията на БД „Западнобеломорски район, по процедура BG 161PO005/12/1.20/02/29, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж. попадащи в градски агломерационни ареали на оперативна програма  „Околна среда 2007-2013", Благоевград, 11 февруари 2016 г. 

 

На 17 декември 2013г. от 11.00ч. в Заседателна зала №2, в БДЗБР – гр. Благоевград ще се проведе Второ редовно за 2012г. заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Регистрация на участниците;
  2. Приветствие от Директора на БД ЗБР и откриване на заседанието; 
  3. Представяне на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за басейните на реките Струма, Места и Доспат, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013г. на Министъра на околната среда и водите;
  4. Дискусия;
  5. Представяне на напредъка в изпълнението на Програмите от мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ за първия планов период 2010-2015 г. и докладването им пред Европейската комисия по околна среда;
  6. Дискусия;
  7. Закриване на заседанието. 

Работна среща на техническата подгрупа за сътрудничество между Гърция и България